Author: Bufet Castells

En primer lloc, hem de saber què és un testament. Un testament és la declaració de les últimes voluntats d'una persona, la qual pot determinar...