Author: umbrella agencia

Després de parlar dels testaments comuns, ara és el torn dels testaments especials. Aquests també es diferencien en tres modalitats: militar, marítim i fets a altres...

Anteriorment vam parlar dels diferents tipus de testament. En aquest cas només ens centrarem en els testaments comuns i en les seves parts. Dins dels comuns...

Abans de començar l'explicació de la relació entre aquests dos conceptes, anem a introduir-los. Una parella de fet és la convivència estable i alhora pública entre...

La mediació familiar ajuda a resoldre els conflictes familiars, ja siguin casos de divorci o separació, conflictes entre pares i fills, o altres tipus de...

Enfrontar-se a una ruptura de parella mai és una situació agradable, sol ser un procés dolorós per totes dues parts. Per això, és important saber...