En primer lloc, hem de saber què és un testament. Un testament és la declaració de les últimes voluntats d'una persona, la qual pot determinar...

Abans de començar l'explicació de la relació entre aquests dos conceptes, anem a introduir-los. Una parella de fet és la convivència estable i alhora pública entre...

La mediació familiar ajuda a resoldre els conflictes familiars, ja siguin casos de divorci o separació, conflictes entre pares i fills, o altres tipus de...

Enfrontar-se a una ruptura de parella mai és una situació agradable, sol ser un procés dolorós per totes dues parts. Per això, és important saber...