La pandèmia del COVID-19 ens ha comportat greus conseqüències, no només a nivell sanitari i econòmic, sino també des d’un punt de vista judicial....